Kvillebäcken som film

2000 nya lägenheter, sju byggherrar och en gemensam vision. Ambitionerna har varit många och omfattande för nya Kvillebäcken. En ny stadsdel som nu börjar ta form.

Läs mer