Detta händer i Kvillebäcken, #5 2017

Information om arbete 17–19 augusti
Sista kvarteret i Östra Kvillbäcken – lott M växer nu fram. Bonavas entreprenör NCC kommer att behöva dra spont på M-lotten.  Detta kommer medföra bullrande arbeten. Arbetena kommer att pågå torsdag, fredag och eventuellt lördag förmiddag nu till helgen. Entreprenörens förhoppning är att arbetet flyter på bra och bullrande arbeten under lördagen inte krävs.

Övrigt
Fortsätt gärna att dela era bilder i våra kanaler:
Facebook: facebook.com/kvillebacken
Instagram: instagram.com/kvillebacken
Twitter: @kvillebacken