Kvillebäcken som film

2000 nya lägenheter, sju byggherrar och en gemensam vision. Ambitionerna har varit många och omfattande för nya Kvillebäcken. En ny stadsdel som nu börjar ta form. Som en av byggherrarna har Wallenstam valt att ta fram en film för att ge en bild av livet mellan husen, de färdigställda fastigheterna och våra hyresgäster på plats.

– Arbetet i och med Kvillebäcken som område och projekt är en fantastisk erfarenhet för oss att ta med i andra stadsutvecklingsprojekt framöver. Som både bostadsbyggare och fastighetsägare finns vi kvar i området för att förvalta, utveckla och fortsätta vårt engagemang på plats under lång tid. Jag såg ett behov av att paketera helheten, vårt arbete med livet i och mellan husen och hur vi arbetar för att bygga stad, säger Marina Fritsche, affärsområdeschef på Wallenstam.
Wallenstam har byggt fyra kvarter i Kvillebäcken, kvarteret Knölnaten, kvarteret Gräset, kvarteret Långängen och kvarteret Vågmästaren. Totalt 433 hyresrätter och flera fina kommersiella ytor.

Se filmen här.